Framsida » Biljettvillkor

Biljettvillkor

Biljettvillkor

AlsFærgen och LangelandsFærgen

Standardbiljett – Biljetten kan ändras fram till avgång.
Betalning – Alla biljetter ska betalas vid bokning med Dankort eller kreditkort. Det är möjligt att beställa och betala vid disk i ett av Færgens servicecenter Återbetalning – Månadskort kan inte återbetalas. 10-turskort återbetalas fram till 2 månader efter sista giltighetsdag vid kvittning av ordinarie biljettpris pr. realiserad resa vid ifrågavarande tidpunkt och en expeditionsavgift på 75 kr. Standardbiljetter återbetalas mot en expeditionsavgift på 75 kr. om annullering sker före avgång. Vid annullering efter avgång uttas en avgift på 20 % av biljettens pris (dock minimum 75 kr.). Ångerrätt – Om ett köp ångras inom 24 timmar efter betalning, återbetalas beloppet utan avgift. Biljetter kan raderas online på www.faergen.dk genom att ange biljettnummer i sökfältet eller genom att ringa till Kundservice på tfn. +45 70 23 15 15.
Giltighet – Biljetter kan inte återbetalas senare än 3 månader efter avresedatum. 10-turskort är giltiga i 24 månader från inköpsdatum.Biljettkontroll
Om ingen giltig resehandling kan uppvisas vid biljettkontroll, erläggs en kontrollavgift på 600 kr. Definition av en personbil – Tillåten totalvikt upp till 3.500 kg. Bilar med totalvikt över 3.500 kg betraktas som lastbilar/bussar. Bilar som är registrerade “att använda som boende”, betraktas som husbil.
Bil med husvagn/släp – Total längd max 12 meter. Extra meter kan bokas genom att kontakta Kundeservice på tf. +45 70 23 15 15. Definition av en husbil – Fordon med en totalvikt upp till 3.500 kg, som är registrerad “att användas som boende”, betalar priset för husbil beroende på hur lång den är. En husbil som har en totalvikt över 3.500 kg betalar priet för en husbil, om den är fabriksbyggd som husbil och alltid varit registrerad som husbil. Husbil med längd över 12 m betalar ett tillägg per extra meter över 12 m. Husbil som avviker från denna definition av husbil betalar Færgens priser för lastbil. För bokning av lastbil kontakta godsavdelningen tfn. +45 56 20 21 40/e-mail: gods@faergen.dk

Endagsbiljetter med AlsFærgen – kan bokas online på www.faergen.se eller i vår Kundtänst på tlf. +45 70 23 15 15. Endagsbiljetter bokas alltid som tur- och returbiljetter. Endagsbiljetter kan ändras och avbokas fram till avgång. Man kan ändra sin hemresa efter utresan är använd (kontakta då vår Kundtjänst). Endagsbiljetter som avbokas innan avgång återbetalas mot en expeditionsavgift på SEK 90. Endagsbiljetter som inte är avbokade innan avgång återbetalas mot en avgift på 20% av biljettens pris, dock minst 90 kr. Om ett köp ångras inom 24 timmar efter betalning, återbetalas beloppet utan avgift. Ångerrätten gäller alla biljettyper. Vid återbetalning av en endagsbiljett, där endast ena resan är använd, moträknas ordinär biljettpris för den resa som är använd samt en expeditionsavgift på 90 kr. Ingen biljett kan återbetalas senare än 3 månader efter avresedatum.

Incheckningstid – Senast 15 minuter före avgång. Platsreservationen bortfaller om incheckningstiden överträdes. Vid incheckning anges det exakta antalet personer i fordonet. Efter incheckning kan detta antal inte ändras. Om felaktigt antal personer i fordonet anges, erläggs en kontrollavgift vid biljettkontroll.

BornholmerFærgen

Standardbiljett – Kan ändras fram till avgång. Billigbiljett – Biljetten är en returbiljet som kan ändras fram till avgång till en annan avgång på samma sträcka där Billigbiljett erbjuds. Det är också möjligt att ändra till en annan typ av bil, om det finns ledig plats på Billigbiljett. Eventuellt pristillägg betalas vid ändring. Biljetten kan inte återbetalas, varken helt eller delvis. Biljetten kan endast beställas på www.faergen.se. Billigbiljett finns i ett begränsat antal. Pensionärsbiljett – Erbjuds personer som har fyllt 65 år och förtidspensionärer. Legitimation krävs. För förtidspensionärer fordras DSB legitimation. Kan ändras fram till avgång. Begränsat antal platser. Pensionärsbiljetter till bil erbjuds till en pensionär och en ledsagare. Resande i bil med Pensionärsbiljett kan gratis medta barn 0-11 år i bilen. Der är också möjligt att köpa extra standard personbiljetter till barn 12-15 år, pensionär och vuxen som kan sitta med i bilen – även om det totala antalet personer överstiger två personer. Kontakta Færgens Kundtjänst på tel. +45 70 23 15 15, om du vill boka extra personer till din Pensionärsbiljett. Handikappbiljett – Kan ändras fram till avgång. Begränsat antal platser. Erbjuds resande i bil med handikapparkeringskort. Handikapparkeringskortet skall placeras i vindrutan vid incheckning. Erbjuds gående passagerare med legitimationskortet “Ledsagerordning” från danska handikapporganisationer, Dansk Blindesamfund eller Statens Blindeinstitut samt eventuell ledsagare. Gratis barn – Barn 0-11 år reser gratis, om barnet ledsagas av en vuxen eller ett betalande barn. Barn 0-11 år som reser ensamma ska lösa biljett som barn 12-15 år. En vuxen kan medta två barn på 0-11 år gratis. Ett betalande barn kan medta ett barn på 0-11 år gratis. Resande i bil med Pensionärsbiljett kan gratis medta barn 0-11 år i bilen – också även om det totala antalet personer överstiger två personer. Gratis barn kan läggas till biljetten genom att kontakta Kundservice på tfn. +45 70 23 15 15. Betalning – Alla biljetter ska betalas genom beställning med Dankort eller kreditkort. Det är möjligt att beställa och betala vid disk i ett av Færgens servicecenter. Återbetalning – Annulleringer före avgång: Billigbiljetter kan inte återbetalas. Standardbiljetter, Pensionärsbiljetter och Handikappbiljetter återbetalas mot en expeditionsavgift på 75 kr. Annullering efter avgång: Billigbiljetter kan inte återbetalas. Standardbiljetter, Pensionärsbiljetter och Handikappbiljetter återbetalas mot en avgift på 20 % av biljettens pris (dock minimum 75 kr.). Ångerrätt – Om ett köp ångras inom 24 timmar efter betalning, återbetalas beloppet utan avgift. Billigbiljetter ska avbeställas online på www.faergen.dk genom att ange biljettnummer i sökfältet. Standardbiljetter, Pensionärsbiljetter och Handikappbiljetter kan avbeställas online på www.faergen.dk genom att ange biljettnummer i sökfältet eller genom att kontakta Kundservice på tfn. +45 70 23 15 15. Giltighet – Ingen biljett kan återbetalas senare än 3 månader efter avresedatum. 10-turskort är giltiga i 24 månader från inköpsdatum. Biljettkontroll – Om ingen giltig resehandling kan uppvisas vid biljettkontroll, erläggs en kontrollavgift på 600 kr. Definition av en personbil – Längd max. 6 m, tillåten totalvikt upp till 3.500 kg. Bilar som är registrerade “att använda som boende”, betraktas som husbil och betalar efter längd. Om längden överskrider 12 meter, bokas extra meter genom att kontakta Kundservice på tlf: +45 70 23 15 15. Bil med husvagn/släp – Total längd max 12 meter. Extra meter kan bokas genom att kontakta Kundeservice på tf. +45 70 23 15 15. Bornholmerbussen – Biljetter till Bornholmerbussen ska skrivas ut och visas på begäran under resan. Biljetter som uppvisas på mobiltelefoner, smarttelefoner, bärbara datorer och liknande accepteras inte. Anslutningsbiljett Køge och Rønne – Giltig till tåg/buss/Metro i Huvudstadsområdet (ALLE) under samma biljettdygn som färjeresan äger rum. Ett biljettdygn varar från kl. 04.00 till kl. 04.00. Giltig till BAT (lokalbuss) på Bornholm i samband med färjeresa till/från Køge. Cykel biljett måste köpas för vidareresa i huvudstadsre-gionen (ALLE) och BAT på Bornholm.

Endagsbiljetter – Man kan boka endagsbiljetter online på www.faergen.se eller i vår Kundtänst på tlf. +45 70 23 15 15. Endagsbiljetter bokas alltid som tur- och returbiljetter. Endagsbiljetter kan ändras och avbokas fram till avgång. Man kan ändra sin hemresa efter utresan är använd (kontakta då vår Kundtjänst). Endagsbiljetter som avbokas innan avgång återbetalas mot en expeditionsavgift på SEK 90. Endagsbiljetter som inte är avbokade innan avgång återbetalas mot en avgift på 20% av biljettens pris, dock minst SEK 90. Om ett köp ångras inom 24 timmar efter betalning, återbetalas beloppet utan avgift. Ångerrätten gäller alla biljettyper. Vid återbetalning av en endagsbiljett, där endast ena resan är använd, moträknas ordinär biljettpris för den resa som är använd samt en expeditionsavgift på SEK 90. Ingen biljett kan återbetalas senare än 3 månader efter avresedatum.

Incheckningstid – Senast 10 minuter för avgång. Platsreservationen bortfaller om incheckningstiden överträdes. Vid incheckning anges det exakta antalet personer i fordonet. Efter incheckning kan detta antal inte ändras. Om felaktigt antal personer i fordonet anges, erläggs en kontrollavgift vid biljettkontroll. Resor efter midnatt – Bokar du en resa där resetidpunkten passerar midnatt, var uppmärksam på datumskifte.

SamsøFærgen

Standardbiljett – Kan ändras fram till avgång. Rabattbiljett – Kan ändras fram till avgång till en annan avgång, där Rabattbiljett eller Standardbiljett erbjuds. Kan endast beställas på www.faergen.se. Begränsat antal platser. Billigbiljett – Biljetten är en returbiljet som kan ändras fram till avgång till en annan avgång på samma sträcka där Billigbiljett erbjuds. Det är också möjligt att ändra till en annan typ av bil, om det finns ledig plats på Billigbiljett. Eventuellt pristillägg betalas vid ändring. Biljetten kan inte återbetalas, varken helt eller delvis. Biljetten kan endast beställas på www.faergen.se. Billigbiljett finns i ett begränsat antal. Pensionärsbiljett – Erbjuds personer som har fyllt 65 år och förtidspensionärer. Legitimation krävs. För förtidspensionärer fordras DSB legitimation. Kan ändras fram till avgång. Begränsat antal platser. Pensionärsbiljetter till bil erbjuds till en pensionär och en ledsagare. Resande i bil med Pensionärsbiljett kan gratis medta barn 0-11 år i bilen. Der är också möjligt att köpa extra standard personbiljetter till barn 12-15 år, pensionär och vuxen som kan sitta med i bilen – även om det totala antalet personer överstiger två personer. Kontakta Færgens Kundtjänst på tel. +45 70 23 15 15, om du vill boka extra personer till din Pensionärsbiljett. Betalning – Alla biljetter ska betalas vid beställning med kreditkort. Det är möjligt att beställa och betala vid disk i ett av Færgens servicecenter. Återbetalning – Annulleringer före avgång: Billigbiljetter kan inte återbetalas. Standardbiljetter, Rabattbiljetter och Pensionärsbiljetter återbetalas mot en expeditionsavgift på 75 kr. Annullering efter avgång: Billigbiljetter kan inte återbetalas. Standardbiljetter, Rabattbiljetter och Pensionärsbiljetter återbetalas mot en avgift på 20 % av biljettens pris (dock minimum 75 kr.). Ångerrätt – Om ett köp ångras inom 24 timmar efter betalning, återbetalas beloppet utan avgift. Rabattbiljetter och Billigbiljetter ska avbeställas online på www.faergen.dk genom att ange biljettnummer i sökfältet eller genom att kontakta Kundservice på tfn. +45 70 23 15 15. Giltighet – Ingen biljett kan återbetalas senare än 3 månader efter avresedatum. 10-turskort är giltiga i 24 månader från inköpsdatum. Biljettkontroll – Om ingen giltig resehandling kan uppvisas vid biljettkontroll, erläggs en kontrollavgift på 600 kr. Definition av en personbil – Tillåten totalvikt upp till 3.500 kg. Bilar med totalvikt över 3.500 kg betraktas som lastbilar/bussar. Bilar som är registrerade “att användas som boende”, betraktas som husbil och betalar efter längd. Bil med husvagn/släp – Total längd max 12 meter. Extra meter kan bokas genom att kontakta Kundeservice på tf. +45 70 23 15 15. Definition av en husbil – Fordon med en totalvikt upp till 3.500 kg, som är registrerad “att användas som boende”, betalar priset för husbil beroende på hur lång den är. En husbil som har en totalvikt över 3.500 kg betalar priet för en husbil, om den är fabriksbyggd som husbil och alltid varit registrerad som husbil. Husbil med längd över 12 m betalar ett tillägg per extra meter över 12 m. Husbil som avviker från denna definition av husbil betalar Færgens priser för lastbil. För bokning av lastbil kontakta godsavdelningen tfn. +45 56 20 21 40 / e-mail: gods@faergen.dk.

Incheckningstid – Senast 10 minuter för avgång. Platsreservationen bortfaller om incheckningstiden överträdes. Vid incheckning anges det exakta antalet personer i fordonet. Efter incheckning kan detta antal inte ändras.
Om felaktigt antal personer i fordonet anges, erläggs en kontrollavgift vid biljettkontroll.

Övriga biljetter

Övriga biljetter följer de villkor som definieras i särskild text för gällande biljett antingen online på www.faergen.dk och/eller angivet på biljetten. Ångerrätt – Om ett köp ångras inom 24 timmar efter betalning, återbetalas beloppet utan avgift. Biljetter inköpta online ska avbeställas på www.faergen.dk genom att ange biljettnummer i sökfältet. Biljetter som inköpts vid en personbetjänad biljettförsäljning eller telefonkiosk kan avbeställas via Kundservice genom att ringa tfn. +45 70 23 15 15 eller online på www.faergen.dk genom att ange biljettnummer i sökfältet. Giltighet – Ingen biljett kan återbetalas senare än 3 månader efter avresedatum. Biljettkontroll – Om ingen giltig resehandling kan uppvisas vid biljettkontroll, erläggs en kontrollavgift på 600 kr. Definition av en personbil – Tillåten totalvikt upp till 3.500 kg. Bilar som är registrerade “att använda som boende”, betraktas som husbil.
Incheckningstid – AlsFærgen och LangelandsFærgen: Senast 15 minuter före avgång. SamsøFærgen och BornholmerFærgen: Senast 10 minuter före avgång. Platsreservationen bortfaller om incheckningstiden överträdes. Vid incheckning anges det exakta antalet personer i fordonet. Efter incheckning kan detta antal inte ändras.
Om felaktigt antal personer i fordonet anges, erläggs en kontrollavgift vid biljettkontroll. Resor efter midnatt – Bokar du en resa där resetidpunkten passerar midnatt, var uppmärksam på datumskifte.

Færgen Bizz och Færgen Kort

Vi hänvisar till de vid varje enskild tidpunkt gällande reglerna för respektive avtal.

Så här kontaktar vi dig

Som en service kontaktar Færgen dig via e-post och/eller SMS på den angivna e-postadressen och/eller det angivna mobilnumret med upplysningar i samband med kommande resa.
Alla resor lyder under Færgens generella transportvillkor.

Hemsidan använder cookies för att möjliggöra biljettbokning, statistik och marknadsföring | Läs mer