Færgen Bizz-vilkår

Vilkår for Færgen Bizz

1. Aftalens formål

1.1
En aftale om Færgen Bizz er en aftale mellem Færgen og en kunde om overførsel af et køretøj til specielle priser inden for vilkår beskrevet i § 3.1

2. Indgåelse

2.1
En ny aftale om Færgen Bizz indgås online på www.faergen.dk. Aftalegrundlaget er disse vilkår og en online aftale samt aktuel prisliste for Færgen Bizz. Gældende vilkår samt prisliste kan hentes på www.faergen.dk eller hos Færgen, Dampskibskajen 3, 3700 Rønne

2.2
Ved indgåelse af aftalen vælger kunden at

 • registrere nummeret på en eksisterende BroBizz fra Færgens bizz-udsteder BroBizz A/S som ønskes benyttet
  eller
 • bestille en BroBizz hos BroBizz A/S på www.brobizz.com mod betaling af depositum og efterfølgende registrerer sin BroBizz på aftalen hos Færgen på www.faergen.dk

2.3
Ved indgåelse af aftalen giver kunden sit samtykke til, at Færgen og BroBizz A/S udveksler oplysninger som beskrevet i følgende

 • fakturering og betaling ved anvendelse af BroBizz i forbindelse med rejser med Færgen, årsafgift og ikke rettidigt afbestilte rejser(No show) foregår via BroBizz A/S i henhold til de vilkår, som BroBizz A/S har opstillet
 • Færgen modtager oplysninger fra BroBizz A/S om kunden, herunder navn, adresse, e-mail-adresse, registreringsnummer for køretøj og BroBizz-nummer
 • Færgen udveksler opdateringer af oplysninger med BroBizz A/S, så længe Færgen Bizz aftalen løber
 • Færgen videregiver alle nødvendige oplysninger til BroBizz A/S om kunden til brug for korrekt opkrævning af kunde for rejse med Færgen

2.4
Kunde modtager bekræftelse med  aftalenummer og adgangskode pr. e-mail umiddelbart efter online registrering. Aftale er gyldig, når kunde modtager bekræftelse fra Færgen og fysisk er i besiddelse af den på aftalen registrerede BroBizz.

3. Vilkår for brug af Færgen Bizz

3.1
Vilkår for brug af aftalen på

 • Ystad- og Køge-ruterne:
  Færgen Bizz Bornholm tilhører husstanden. Ved billetkontrol skal mindst en person i køretøjet kunne dokumentere tilhørsforhold til hussstanden ved billedlegitimation (kørekort, pas  a.) sammen med sygesikringskort. Tilhører Færgen Bizz Bornholm et firma, skal der kunne fremvises billedlegitimation (kørekort, pas o.a.) sammen med dokumentation for ansættelsen i  firmaet. Færgen Bizz Bornholm gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 5 personer eller autocamper inkl. 5 personer
  Færgen Bizz MC Bornholm tilhører husstanden. Ved billetkontrol skal mindst en person på køretøjet kunne dokumentere tilhørsforhold til hussstanden ved billedlegitimation (kørekort,  pas o.a.) sammen med sygesikringskort. Tilhører Færgen Bizz MC Bornholm et firma, skal der kunne fremvises billedlegitimation (kørekort, pas o.a.) sammen med dokumentation for  ansættelsen i firmaet. Færgen Bizz MC Bornholm gælder overførsel af en valgfri MC inkl. 2 personer.
  Færgen Bizz 50 Bornholm tilhører husstanden. Ved billetkontrol skal mindst en person i køretøjet kunne dokumentere tilhørsforhold til hussstanden ved billedlegitimation (kørekort, pas o.a.) sammen med sygesikringskort. Tilhører Færgen Bizz 50 et firma, skal der kunne fremvises billedlegitimation (kørekort, pas o.a.) sammen med dokumentation for ansættelsen i  firmaet. Færgen Bizz 50 gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 5 personer.
  Færgen Bizz Pensionist Bornholm gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) eller autocamper inkl. 1 pensionist og 1 ledsager.
 • Spodsbjerg-Tårs-ruten:
  Færgen Bizz Standard gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 9 personer.
  Færgen Bizz Business gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 9 personer. Færgen Bizz Business giver pladsgaranti for personbil på færgen under normale trafikforhold ved check-in senest 15 minutter før planmæssig afgang.
  Færgen Bizz 10 gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 9 personer.
  Færgen Bizz MC gælder overførsel af en valgfri MC inkl. 2 personer.
 • Esbjerg-Fanø-ruten:
  Færgen Bizz Standard gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 9 personer.
  Færgen Bizz Business gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 9 personer. Færgen Bizz Business giver pladsgaranti fra Esbjerg for personbil på færgen under normale trafikforhold ved check-in senest 10 minutter før planmæssig afgang.
  Færgen Bizz 10 gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 9 personer.
  Færgen Bizz MC gælder for valgfri MC inkl. 2 personer.
  Færgen Bizz Grundejer/fastligger gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 9 personer. Dokumentation kræves.
  Færgen Bizz Ø-pendler for fastboende på Fanø gælder overførsel af en på aftalen registreret personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 9 personer eller en på aftalen registreret MC med eller uden sidevogn og anhænger inkl. 2 personer. Dokumentation kræves.
  Færgen Bizz Erhverv gælder overførsel af en bil(varebil), længde indtil 6 meter eller over 6 meter, totalvægt maks. 3.500 kg, inkl. fører. Bil (varebil) skal være indregistreret i CVR/SE nummer udelukkende til godstransport eller godstransport kombineret privat/erhverv.
 • Ballen-Kalundborg-ruten:
  Færgen Bizz Samsø tilhører husstanden. Mindst en person i køretøjet skal kunne dokumentere tilhørsforhold til hussstanden ved billedlegitimation (kørekort, pas o.a.) sammen med  sygesikringskort. Tilhører aftalen et firma, skal billedlegitimation (kørekort, pas o.a.) sammen med dokumentation for ansættelsen i firmaet kunne fremvises. Aftalen gælder overførsel af en  valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg) inkl. 9 personer, autocamper inkl. 9 personer
  Færgen Bizz Samsø MC tilhører husstanden. Mindst en person på køretøjet skal kunne dokumentere tilhørsforhold til hussstanden ved billedlegitimation (kørekort, pas o.a.) sammen med sygesikringskort. Tilhører aftalen et firma, skal billedlegitimation (kørekort, pas o.a.) sammen med dokumentation for ansættelsen i firmaet kunne fremvises. Aftalen gælder overførsel af en valgfri MC inkl. 2 personer
 • Bøjden-Fynshav-ruten:
  Færgen Bizz tilbydes ikke på denne overfart. Hvis du kun har indgået Færgen Bizz aftale på én af vores overfarter, rejser du til standardpris på de øvrige overfarter undtaget på ruten Bøjden-Fynshav. Hvis du ønsker rabataftale med Færgen Bizz på flere overfarter end én, skal du, når du online har registreret Færgen Bizz aftale på den første overfart, kontakte Færgen via nedenstående kontaktoplysninger. Priser og mere information om de aktuelle Færgen Bizz produkter findes på www.faergen.dk/bizz.

3.2
Der skal med undtagelse af Esbjerg-Fanø ruten bestilles plads på en af følgende måder:

 • online på www.faergen.dk via MinFærge – log ind med aftalenummer og adgangskode
 • online på mobiloptimeret version af faergen.dk – log ind med aftalenummer eller e-mailadresse og adgangskode
 • ved personlig eller telefonisk henvendelse til Færgen tlf. 7023 1515 – oplys aftalenummer

3.3
Er der bestilt plads, som alligevel ikke ønskes benyttet, skal bestilling annulleres inden planmæssig afgang. Såfremt annullering ikke sker rettidigt, opkræves

 • gebyr (No show) på Ystad- og Køge-ruterne svarende til laveste aftalepris i perioden. Rejsen tæller ikke med på aftalen
 • gebyr (No show) på Ballen-Kalundborg-ruten svarende til pris for 3. enkelttur. Rejsen tæller ikke med på aftalen

3.4
Bizz kan kun benyttes til 1 køretøj pr. afgang. Kunden skal montere bizz indenfor i forruden på bil. Bizz skal placeres øverst i midten. Såfremt kunden ikke ønsker at køre med bizz i forruden hele tiden, skal den monteres inden der køres ind på havneområdet. Hvis bizz ikke medbringes, eller BroBizz-aftalen hos BroBizz A/S ikke er aktiv, kan Færgen Bizz aftalen ikke benyttes. Kunden må købe standardbillet, og har ikke efterfølgende mulighed for refusion.

3.5
Pris for overførsel fastsættes ud fra den til enhver tid gældende prisliste på afrejsedato. Årsafgift for Ystad- og Køge ruterne fastsættes ud fra den til enhver tid gældende prisliste, og opkræves sammen med den indeværende periodes første rejse.

3.6
Fakturering og betaling for rejser med BroBizz foregår efter check-in via BroBizz A/S.

3.7
Kunde accepterer at Færgen kan fotografere bil ved check in.

3.8
Billetkontrol: Der udføres billetkontrol på rederiets færger. Hvis kunde ikke kan forevise gyldig rejsehjemmel og legitimation, når dette er påkrævet i henhold til vilkår, eller vilkår for brug af aftalen ikke er fulgt, udskrives kontrolafgift på kr. 600,00. Kontrolafgift skal betales sammen med ny gyldig billet.

4. Færgens anvendelse af kundeoplysninger

4.1
De af kunden afgivne oplysninger, samt de oplysninger som Færgen får overført fra BroBizz A/S, anvendes til administration af Færgen Bizz produktet. Oplysningerne kan også anvendes til målretning af informationer og tilbud.

4.2
Færgen forbeholder sig ret til med almindelig post, e-mail eller sms at sende generelle orienteringer til kunden, herunder trafikinformation fra Færgen.

4.3
Færgen vil, såfremt kunden har givet accept hertil, sende elektroniske nyhedsbreve og tilbudsmail til kunden på e-mail. Elektroniske nyhedsbreve og tilbudsmail omfatter såvel markedsføring af Færgens egne produkter som markedsføring af produkter fra BroBizz A/S.

4.4
Kunden har ret til indsigt i de personoplysninger, som Færgen behandler om kunden. Kunden har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og til at bede om, at urigtige eller vildledende oplysninger slettes eller berigtiges. Henvendelse kan ske på kontaktoplysningerne nedenfor.

5. Aftalens ophør

5.1
Kunde kan til enhver tid opsige aftale med øjeblikkelig virkning. Opsigelse skal ske skriftligt. Opsigelse giver ikke kunde ret til forholdsmæssig refusion af årsafgift via BroBizz A/S.

5.2
Såfremt kunden tilbagekalder samtykket i punkt 2.3, udgør dette opsigelse af aftalen med øjeblikkelig virkning. Opsigelse giver ikke kunde ret til forholdsmæssig refusion af årsafgift via BroBizz A/S.

5.3
Aftalen er gældende 12 måneder fra første rejsedato. Efter udløb af 12 måneders periode fornyes aftalen automatisk ved første rejse. En benyttelse efter udløb anses som fornyelse af aftalen for 12 måneder.

5.4
Aftalen gælder, indtil den opsiges af en af parterne, dog senest den 31. august 2018 på Ystad- og Køge ruterne og senest den 30. september 2024 på Ballen- Kalundborg ruten

5.5
Aftalen ophører øjeblikkeligt, såfremt kunde misbruger eller forsøger at misbruge aftalen. Ophør giver ikke kunde ret til forholdsmæssig refusion af årsafgift via BroBizz A/S.

5.6
Aftalen er uoverdragelig for kunden.

6. Ændring af aftalevilkår

6.1
Færgen kan ændre aftalevilkår med en måneds varsel. Såfremt kunde ikke opsiger aftale inden for denne måned betragtes dette som accept af de nye aftalevilkår. Varsling kan ske med almindelig post, e-mail og sms.

7. Lovvalg

7.1
Aftalen er undergivet dansk ret. Henvendelse til Færgen kan ske pr. telefon 70 23 15 15, på pendler@faergen.dk eller skriftligt til Færgen, Damskibskajen 3, 3700 Rønne. I øvrigt henvises til www.faergen.dk for yderligere oplysninger.

Vilkår for Færgen Bizz, version 1.0-2015 (gældende fra 3. november 2015)

Hemsidan använder cookies för att möjliggöra biljettbokning, statistik och marknadsföring | Läs mer