Framsida » Kundservice » Frågor och svar » Passagerrättigheter

Passagerrättigheter

Passagerrättigheter

Færgen följer de EU-bestämmelser som behandlar passagerarnas rättigheter när de reser med färja.

Personer med funktionshinder och rörelsehinder

Færgen erbjuder assistans till personer med funktionshinder och rörelsehinder i hamnen och ombord på färjan. Denna service ska beställas på förhand och senast 48 timmar före avgång. Beställning av assistans: Ring på telefon +45 702 315 15 eller skicka e-post. Mötestid i hamnen (på meddelad tid) är senast 30 minuter före avgång. Du kan orientera dig på förhand om förhållandena i hamnen och ombord på färjan. Gå in på godadgang.dk och se en beskrivning av hamnarna och förhållanden ombord på färjorna. Du kan t.ex. se var det finns hiss, hörslingor osv.

Færgen Restidsgaranti

Restidsgaranti är en uppsättning regler som beskriver hur vi tar hand om våra kunder om det uppstår några förseningar. Gå vidare till online ansökningsformulär eller läs mer om Færgen Restidsgaranti.

Hemsidan använder cookies för att möjliggöra biljettbokning, statistik och marknadsföring | Läs mer