Framsida » Om oss » Transportvillkor » Tillägg BornholmerFærgen

Tillägg BornholmerFærgen

Tillägg till transportvillkor för rutterna Rønne-Køge, Rønne-Ystad och Rønne-Sassnitz

§2 Bagage (tillägg)

Bagage på rederiets snabbfärjor: Det får medtagas 1 st. handbagage ombord på snabbfärjorna. Handbagaget får väga max. 8 kg och inte fylla mer än max. 50 x 40 x 25 cm. För gående passagererare överförs övrigt bagage på bagagevagnarna, som körs ombord på färjan. Vid ankomst körs bagagevagnarna in i ankomsthallen, där resenären själv hämtar sitt bagage (se också §9 betr. ersättning för skada på person och bagage).

§5 Gods (tillägg)

§5.1 Generell godstransport (tillägg)

In- och utkörning till och från upppmarchområdena vid färjelägena ska ske genom rederiets portaler för incheckning och ev. fotografering.

§5.2 Lagring av gods (tillägg)

Placering av trailers i Køge:

På vardagar ska trailers placeras på trailerplatsen för transport vid nästa avgång. Det är ej tillåtet att placera trailers på plats som inte är bokad till nästa avgång. Trailers som placerats på trailerplatsen, som inte är bokad till nästa avgång, kommer att avlägsnas och placeras på parkeringsplatsen, Nordhavnsvej 18, 4600 Køge. Rederiet ställer ut en räkning på DKK 930,- til kunden för denna extra hantering.

Rederiets ansvar och ersättningsskyldighet för både trailer och last upphör, när trailern har avlägsnats och placerats på parkeringsplatsen, Nordhavnsvej 18, 4600 Køge. Transportören har sedan skyldighet att se till att utföra transport från parkeringsplatsen, Nordhavnsvej 18, 4600 Køge.till rederiets trailerområde när transport är aktuell.

Till veckoslutets avgång ska trailers placeras på trailerplatsen från och med fredag.
Till avgångar på helgdagar ska trailers placeras på trailerplatsen från och med sista vardagen före helgdagarna.

Avhämtning av trailers i Køge:

Trailers som ankommer med färjan från Rønne ska avhämtas från trailerplatsen före kl. 19.30 dagen efter. Trailers som ej är avhämtade före denna tidpunkt, kommer att avlägsnas och placeras på parkeringsplatsen, Nordhavnsvej 18, 4600 Køge. Rederiet ställer ut en räkning på DKK 930,- till kunden för denna extra hantering.

Rederiets ansvar och ersättningsskyldighet för både trailer och last upphör, när trailern har avlägsnats och placerats på parkeringsplatsen, Nordhavnsvej 18, 4600 Køge.

§5.6 Förarlösa personbilar

På rutten Rønne-Køge erbjuder rederiet möjlighet att medta personbilar utan förare. Bilen ska alltid bokas eftersom det bara finns ett begränsat antal platser.

Havererade personbiler medtas endast i begränsad omfattning och endast på rutten Rønne-Køge. Bilar, som inte klarar lagkraven kan inte medtas som förarlösa bilar, men ska istället medtas på trailer. Det innebär att bilen ska vara säkerhets- och utrustningsmässigt laglig för körning på offentlig väg. Dessutom ska bilar som levereras för transport i ohygieniskt tillstånd, vara placerat på en trailer. Närmare information kan fås vid kontakt med godsavdelningen.

Förarlösa bilar är ansvarsmässigt att betrakta som gods.

Priser anges och biljetter beställs hos godsavdelningen.

§6 Billetter (tillæg)

§6.1 Biljettbokning och -försäljning (tillägg)

BornholmerFærgen erbjuder följande biljettyper:

Standardbiljett:

 • Biljetten är fullt flexibel och kan ändras fram till avresa till en standardbiljett på en annan avgång.

Billigbiljett:

 • Biljetten är en returbiljett som kan ändras fram till avresa till en annan avgång på samma rutt där det finns en ledig Billigbiljett. Det är också möjligt att ändra till en Billigbiljett med en annan produkttyp, om det finns en sådan ledig Billigbiljett. Ev. extra kostnad betalas vid ändring.
 • Biljetten kan inte återbetalas, varken helt eller delvis.
 • Biljetten kan endast bokas på Færgens hemsida.
 • Det erbjuds ett begränsat antal platser.

Handikappbiljett:

 • Biljetten är fullt flexibel och kan ändras fram till avresa.
 • Det erbjuds ett begränsat antal platser.

Pensionärsbiljett:

 • Biljetten är fullt flexibel och kan ändras fram till avresa.
 • Det erbjuds ett begränsat antal platser.

Færgen Kort:

 • För ett Færgen Kort till BornholmerFærgen betalas en årsavgift, som dras av vid årets första resa, varefter det reses till rabatterade priser.
 • Se specifika avtalsvillkor för denna biljettyp.

Færgen Bizz:

 • För en Færgen Bizz till BornholmerFærgen betalas en årsavgift, standardpris för den första enkelresan, och därefter uttas rabatterade priser. Det reducerade priset på den andra enkelresan motsvarar standardpris med avdrag för årsavgiften. Avtalet löper i 12 månader från första resan, och årsavgiften tas ut vid första resan.
 • Se specifika avtalsvillkor för denna biljettyp.

§6.2 Betalning av biljetter (tillägg)

Alla biljetter – med undantag av biljetter i samband med Færgen Bizz – betalas vid beställning med Dankort eller kreditkort.

Ett avtal om Færgen Kort är inte ett kreditavtal, men är ett avtal om att betalning sker först vid incheckning. Betalning sker via det till avtalet anslutna kreditkortet.

En bokning med Færgen Kort är bara giltigt, om det vid incheckningen är möjligt att dra av resans pris på det anslutna kreditkortet. Om betalningen avvisas av Nets, får kunden inte lov att utnyttja avtalet, men får köpa biljett på annat sätt.

Ett avtal om Færgen Bizz är inte ett kreditavtal. Fakturering och betalning vid användning av en BroBizz i samband med såväl Færgen Bizz resor med BornholmerFærgen som årsavgift och inte i tid avbeställda turer sker via BroBizz A/S enligt de villkor som BroBizz A/S har angivit. BornholmerFærgen får information från BroBizz A/S om kunden, inklusive namn, adress, telefon, mobil, e-postadress, registreringsnummer för fordon och BroBizz-nummer.

BornholmerFærgen utbyter uppdateringar av information med BroBizz A/S så länge Færgen Bizz-avtalet gäller. BornholmerFærgen lämnar vidare all information som krävs till BroBizz A/S om kunden för användning vid korrekt betalning av kunden för resa med BornholmerFærgen.

Om BroBizz ej medtas vid incheckning, eller om BroBizz-avtalet hos BroBizz A/S inte är aktivt, kan Færgen Bizz-avtalet inte användas i samband med en resa. Kunden får köpa standardbiljett.

Rederiet förbehåller sig rätten att kräva en avgift vid bristande närvaro till en reserverad avgång.

Dessutom är rederiet berättigat att kräva en avbeställningsavgift vid för sen avbokning av en reserverad plats eller frånvaro, medan avbokning ska ske senast 1 timme före planerad avgång. Rederiet har också rätt att sedan avsätta den reserverade platsen till en annan kund.

Resebyråer, busskunder och godskunder kan ansöka om ett kreditavtal. Færgen kan vägra att ingå kreditavtal eller kräva säkerhet i form av bankgaranti för att ingå kreditavtalet.

Færgen ingår ej kreditavtal med privatpersoner.

§6.3 Återbetalning (tillägg)

Om köparen häver köpet och begäran har mottagits och bekräftats med Færgen inom 24 timmar, återbetalas biljett utan avgift. Detta gäller för alla biljettyper, dock gäller speciellt för rabatt- och billigbiljetter, att dessa endast kan annulleras på Færgens hemsida inom 24 timmar.

Avbeställning före planmässig avgång:

 • Billigbiljetter kan inte återbetalas
 • Færgen Kort och Færgen Bizz återbetalas utan expeditionsavgift
 • Övriga biljetter återbetalas mot en expeditionsavgift på DKK 75

Avbeställning efter planmässig avgång:

 • Billigbiljetter, Færgen Kort och Færgen Bizz kan inte återbetalas
 • Övriga biljetter återbetalas mot en avgift på 20% av biljettens listpris (dock min. DKK 75)

(Beträffande återbetalning se också §8 betr. inställda turer och förseningar.)

§6.4 Gruppresor (tillägg)

Det erbjuds grupprabatt om 10 personer eller fler reser tillsammans. Bokning ska ske skriftligen hos rederiets avdelning för gruppresor senast 48 timmar före avresa.

Vid beställning av mat och dryck (hädanefter benämnt “catering”) kan ändringar i passagerantal ske fram till 48 timmar före utresa. Sedan fastställs förbokad catering.

Efter bokning skickar rederiet biljett. Om det beställs catering och/eller hyttbiljett, skrivs vid incheckning ut en catering- och/eller hyttbiljett, som ska levereras till fartygets personal.

Bussgrupper kan ändra biljett fram till 30 dagar före avresa, sedan fastställs förbokningen. Beställning och avbeställning av biljett ska ske skriftligen.

Landgångsgrupper ansvarar för beställningar som avbeställs senare än 7 dygn före avresa.

För både buss- och landgångsgrupper gäller, att avbeställningar ska ske skriftligen.

§9 Ersättning för skada på person, fordon och bagage (tillägg)

För bagage transporterat på bagagevagn undantas rederiet från ansvar för tiden, innan bagaget är placerat ombord, och efter att bagaget är placerat i land; dock inte för den tid bagaget är i rederiets omsorg på bagagevagnarna (se också §11 betr. reklamationer).

Rederiet råder att allt bagage som överlåts i rederiets omsorg ska vara tydligt märkt med ägarens namn,adress och telefonnummer.

§11 Reklamationer (tillägg)

Beträffande bagage som har varit under rederiets omsorg på bagagevagnarna, ska man lämna sin reklamation utan onödig väntan till rederiets personal i terminalen, innan man lämnar denna.

Hemsidan använder cookies för att möjliggöra biljettbokning, statistik och marknadsföring | Läs mer