Framsida » Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitiken är gällande för rederiet Færgen och Færgens hemsidor.

Med Færgens privatlivspolitik önskar vi att förklara, hur vi samlar in, använder och skyddar de personupplysningar, vi har om dig. Det är Færgens målsättning att beskydda dina personliga upplysningar, oavsett varifrån de samlas in, vidareges eller förvaras.

Personliga upplysningar förstås som upplysningar, som kan användas till att identifiera en person.

I dokumentet Privatlivspolitik kan du läsa om följande:

 • Insamling och användande av information
 • Insamling och användande av automatiskt eller personligt lämnade informationer
 • Användande av teknologier såsom cookies och JavaScript
 • Länk
 • Vidarebefordran av upplysningar
 • Säkerhet i informationsinsamling och -lagring
 • Ändringar till denna politik
 • Frågor till privatlivspolitiken, tillgångsrätt samt klagomål över informationsinsamling och – användande

Cookies på www.faergen.se

Færgen använder cookies för att komma ihåg dina inställningar och statistik. Önskar du att undvika cookies ska du avaktivera cookies i din webbläsare. Var uppmärksam på att om du avaktiverar cookies kan du inte använda dig av de funktioner på hemsidan som förutsätter cookies.

En cookie är en liten textfil som en webbplats kan placera på din dator, om inställningen på din browser (exempelvis; Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome eller Safari) tillåter det. En cookie i sig själv är ofarlig, och används till exempel till:

 • Att hålla koll på ditt besök – en såkallad session – på webbplatsen. Det kan till exempel vara det val du bestämmer dig för under din biljettbeställning. En session-cookie tas bort automatiskt
 • Statistik, det bildas en cookie som innehåller ett nummer som kan användas till att föra statistik över vilka sidor en användare besöker, t.ex. om användaren har besökt webbplatsen förr
 • Spara inställningar, exempelvis information som redan visats för användaren samt tidigare angiven information såsom biljett- och avtalsnummer

Följande cookies används på faergen.se :

Session cookie
En session cookie används till att säkra förbindelsen mellan användaren och sessionen. Detta kan omfatta förbindelse till bokningen och dina kunduppgifter om du är inloggad.

Information sparas
Hemsidan kan visa meddelande riktade till den enskilde användaren. Efter att ha stängt meddelandet minns webbplatsen det som har som visats och din aktivitet lagras via en cookie så att meddelandet inte visas igen.

Google Analytics
Færgen använder cookies från Google Analytics till att analysera hur besökaren använder sig av vår hemsida. Cookies samlar in upplysningar om trafikdata, inklusive din IP-adress. Denna information sparas på Googles servrar. Rapporter från Google Analytics används för att göra hemsidan så lätt och relevant som möjligt för dig som användare. Google Analytics kan vidarebefordra upplysningar till en tredjeparts, om lagen kräver det, eller om tredjeparten behandlar informationen för Google Analytics.

Läs mer om hur Google Analytics förvarar och skyddar dina personliga upplysningar

Anmodan

Det är Færgens målsättning att skydda dina personuppgifter, oavsett varifrån de insamlas, viderebefordras eller lagras.

Personuppgifter förstås som uppgifter som kan användas för att identifiera en person. Hos Færgen raderas eller anonymiseras personuppgifter löpande, efterhand som det syfte de samlades in för, avslutas.

EU:s personuppgiftsförordning (GDPR) skärper kraven för hur Færgen kan behandla personuppgifter. Detta innebär bland annat att du har rätt till större insyn i vilka personuppgifter Færgen har registrerat om dig, och hur dessa behandlas.

För att vi ska kunna efterleva de nya bestämmelserna har du här möjlighet att anmoda om respektive: Insyn, radering, korrigering och/eller göra invändning mot hela eller delar av vår behandling av dina personuppgifter. Eller återkalla ditt samtycke.

Om du önskar insyn, korrigering, radering etc. av dina personuppgifter som är registrerade om dig hos Færgen ska du klicka på nedanstående länk.

Vi kommer att behandla din förfrågan snarast möjligt och du kommer att få ett svar senast efter en månad med ett besked om vad Færgen har gjort som ett resultat av din förfrågan.

Vid upprepade förfrågningar förbehåller sig Færgen rätten att ta ut en avgift som täcker administrativa kostnader i samband med hantering eller avvisning av din förfrågan.

Link: Gå till åtkomstbegäran

Hemsidan använder cookies för att möjliggöra biljettbokning, statistik och marknadsföring | Läs mer